jornaler jornalera

m. i f. [ECT] [LC] [PR] Persona que treballa a jornal.