Serveis

  • Assessorament lingüístic
  • Correcció ortotipogràfica, gramatical i estilística de textos escrits
  • Correcció fonètica, gramatical i estilística de textos orals
  • Traducció castellà-català
  • Redacció de textos
  • Redacció de guions
  • Redacció d’articles
  • Redacció de continguts (xarxes socials, blogs…)
  • Subtitulació en català i castellà
  • Edició de vídeos

Demana pressupost a través de la pestanya «Contacte».