Serveis

  • Correcció ortotipogràfica, gramatical i estilística de textos escrits
  • Correcció fonètica, gramatical i estilística de textos orals
  • Traducció castellà-català
  • Redacció de textos
  • Assessorament lingüístic
  • Redacció de guions
  • Edició de vídeos
  • Redacció de continguts (xarxes socials, blogs…)